• BIL-HIV: Vidar Sælen meinte å sjå at Mercedesen har tålt gaffeltruck-handteringa ganske godt. Men på verkstad skal han. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Løfta vekk frå hekken

Med spirande greiner hengande i understellet vart hekk-bilen løfta attende på vegen i dag.