- Valg av studium er uviktig

Hva man studerer betyr lite for fremtidig jobb, mener Ragnar Fagereng, administrerende direktør ved NHH.