Skoleopprør på Bønes

FAU-leder på Bønes skole vil heller kutte i eldreomsorgen enn skolebudsjettet.