- Det eksisterer ikke bedre tilbud

Direktør ved Bergen psykiatriske universitetssykehus, i Sandviken, Kjell Håland, er enig i at Dag Strømmens datter ikke har fått et tilbud som er godt nok tilpasset hennes behov.