Vil granske saka

Tomtesalet skal granskast av eksterne juristar, etter at Fjell-politikarane tysdag vart klar over bindingane til varaordføraren.