Stoppar sjukehusomlegging i Helse Førde

Sosial- og helsedirektoratet meiner fleire omleggingar av sjukehustenestene i Sogn og Fjordane må utsetjast. Problemet er at dei alt er gjennomførte.