Åpner privat videregående

Det er for få skoleplasser for elever som ønsker å gå på videregående i Hordaland. Derfor har Sonans privatgymnas fått statsstøtte til å starte friskole i Bergen sentrum fra høsten.