- Unntakstilstand i hjemmesykepleien

Omorganiseringen av hjemmetjenestene i Bergen har skrudd klokken 30 år tilbake, mener hjemmesykepleier Bente Fløisand-Larsen. - Det er unntakstilstand i hjemmesykepleien, sier hun til BT