Tangaroa kostar seks millionar

Næringslivet og forskingsmiljøet i Bergen går tungt inn i Tangaroaekspedisjonen. I alt kostar ekspedisjonen seks millionar.