Reddar turistveg i Hardanger

Riksveg 7 i Hardanger misser likevel ikkje statusen som nasjonal turistveg i haust.