Risikoprofil av domfelte

Nå skal faren for gjentakelse systematisk kartlegges blant norske domfelte.