Ingen respons for byrådet

Heller ikke byrådet har fått respons på ønsket om å møte kunnskapsminister Øystein Djupedal og diskutere Snøhettas skolebygg.