Kriseplan mot oppdrettsfisk på rømmen

Laks og regnbueørret rømmer som aldri før fra oppdrettsanlegg i Hordaland. I fjor antar forskerne at det rømte seks ganger så mye fisk som året før. Og i kjølvannet lurer miljøproblemene.