Hitlers hjelpere på Bradbenken

På havet tapte Det Bergenske Dampskibsselskab 27 av sine 50 skip. 134 sjøfolk mistet livet. Men på land tjente rederiet enorme beløp på sitt samarbeid med Nazi-Tyskland. Dette er den mørke historien om Bergens stolthet gjennom 130 år.