Offshore-livbåtar under lupa

Livbåtprodusentane Norsafe og Umoe Schat-Harding samarbeider med SINTEF/Marintek i Trondheim for å avdekka eventuelle veike punkt på fritt fall-livbåtane som er i bruk på norsk sokkel.