50 år før fullgode stamvegar

Med dagens løyvingar vil det ta 50 år å byggja ut det det norske stamvegnettet til fullgod standard. Prisen er 230 milliardar kroner. 30 milliardar fell på Hordaland og Sogn og Fjordane.