Krymper underskuddet i superfart

Byrådet vil bla opp 100 millioner ekstra til nedbetaling av gammelt underskudd i høst.