- For gamle og små ferjer

Gammal tonnasje med ein snittalder på 25 år gjer presis ferjetrafikk til ei vanskeleg øving på Vestlandet. Fartøya skrantar meir i Hordaland og Rogaland enn i Sogn og Fjordane.