Veit om fleire hallikar

Den prostituerte kvinna (22) seier ho kjenner til fire-fem hallikar i ligaen ho var tilknytta. Men ho vågar ikkje å fortelje kven dei er.