Skeptisk til autopass på ferjene

Med autopass på ferjene vil turistar flest sleppa å betala ferjebillett. For hardingane blir det dyrare, trur Hardangerrådet.