- Det mest graverande eg har sett

Då Tanja og Olga skulle intervjuast var ikkje mor med. I staden fekk jentene oppnemnt verje, ein person dei ikkje har sett verken før eller seinare.