- Veiprising? Ikke tale om!

Høyre vingler både når det gjelder en ny bomring og høyere bompengesatser. Men når det gjelder veiprising, ligger partiets standpunkt fast - så lenge det varer.