Sier ja til EU

Med 14 mot 9 stemmer har årsmøtet i Hordaland AUF vedtatt at Norge på sikt må sende en ny EU-søknad