Ordførarkaos i Meland

Det er oppstått kaos i ordførarforhandlingane i Meland. Høgre kjenner seg ført bak lyset og skuldar Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet for å spela falsk.