Det flasker seg for Bryggen

Det flasker seg for Bryggen-fronten. Bergen kommune er langt på vei enig med Bryggen Vel og de private gårdeierne om hvordan Bryggen skal presentere seg.