- Vi får ikke hjelpe ham

Laksevåg bydel hevder at de i lengre tid har prøvd å gi funksjonshemmede «Knut» den hjelpen han trenger.