Kommunen bruker ulovlige hospitser

25 av de 30 hospitsene Bergen kommune har kvalitetsavtale med er ulovlige. Fire andre er tvilsomme.