Mild dom for advokatsønn

18-åringen fikk en mild dom for å ha banket opp sin far, en kjent bergensadvokat. Årsak: Farens dårlige oppdragerrolle.