Rolf Berntzen bisatt

– En del av Bergens sjel er blitt borte med Rolf Berntzen, sa ordfører Herman Friele i sin hilsen i kirken.