Dommeren har ansvaret

Sorenskriver Martin Tenold ser ingen grunn til å gjennomgå Bergen tingretts rutiner for fengslingsmøter, på tross av kritikken fra lagmannsretten.