Åpner aktivitetshus for rusmisbrukere

Kirkens Bymisjon skal åpne et nytt lavterskel aktivitetshus for rusmisbrukere i Bergen sentrum. I går vedtok Byrådet å inngå en samarbeidsavtale med Bymisjonen om drift og finansiering.