Vil verna rein med jaktkort-nekt

Den lokale villreinforvaltninga for Hardangervidda vil la vera å dela ut jaktkort om ikkje miljøvernministeren overprøver vedtaket om å fella tusen dyr i år.