Innbrudd i Fana-villa

Uvedkommende snek seg i natt inn i en enebolig i Hardangerveien. Huseierne var reist på ferie.