«Padde Myrene»

Navnet Padde Myrene forekommer på et kart over gården Kolstien som eierne Dankert og Wollert Krohn fikk tegnet omkring 1780. På denne tiden var det bare noen få gårdsbruk på Landås.