Vil vurdere alle hospitsene på nytt

Sosialbyråd Trude Drevland vil ikke forlenge kommunens avtaler med hospitseierne mer enn et halvt år. Det halve året skal brukes til en grundig gjennomgang av hvilke hospitser kommunen vil bruke.