Trafikkork på Sande

Det vart køar på Sande etter at ein traktor kjørte ned ein lågspentledning og stengde vegen tysdag ettermiddag.