Store inntekter til lokalsykehuset

Eurosleeps lønnsomme søvnpasienter har gitt store overskudd også til lokalsykehuset på Voss. Eurosleep og Voss sjukehus har delt de store inntektene.