Bønder fryktar nye sauedrap

Sauebønder i Sunnfjord og Sogn fryktar at bjørnen skal slå til på ny. - Vi ser til dyra ofte no, fortel gardbrukar Lars Gjerland.