Fylkesbudsjettet godkjent

Kommunal- og regionaldepartementet har godkjent Hordaland fylkeskommune sitt årsbudsjett og låneopptak for 2004.