- Bedre om vi alle hadde dødd

De holdt seg tett inntil hverandre for å holde varmen i det kalde vannet, og pratet sammen for ikke å miste motet.