«Barnevernet elsker å ødelegge gode familier»

En gruppe som kaller seg «Motstandsbevegelsen» bruker sterke ord i sin omtale av blant andre barnevernet og sakkyndige psykologer. Men de avviser å ha kommet med trusler.