Kommunen følger avtalen

I Bergen kommune tas det foreløpig ingen initiativ til å løse konflikten med de ansatte og gi dem som stiller bilen sin til disposisjon en egen kompensasjon.