Femstjerners klinikk for Spike

Vesle Spike har aldri opplevd maken: Lekker lyr på menyen og ein skokk pleiarar til å stelle seg - den eine henta inn frå Alaska.