Bybanen til departementet

Bergensprogrammet, med bybanen, Ringveg vest og utvidet bompengering, er nå på veg fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet.