Forbereder fortsatt søksmål

Forsikringsselskapene dropper ikke erstatningssøksmålet mot staten, selv om ingen blir tiltalt etter «Rocknes»-forliset.