På nett for demokratiet

Journalister skytes, minoriteter undertrykkes, demokratiet og ytringsfriheten er stadig under press. Gjennom et nytt nettmagasin ønsker UiB å styrke dem begge.