En nødvendig ankesak

«Hvis Yasin Jabr hadde latt være å anke til lagmannsretten, hadde det vært lett for ham å dra tilbake til Bergen fengsel som en martyr», skriver journalist Roy Hilmar Svendsen.