Bil full av tyvegods i grøften

Odding punkterte, kjørte videre til dekket gikk av og endte i grøften. Bilen var fullastet med tyvegods, men mannen nektet blankt.