Foregangsfylke i utdanning

Hordaland har vært et foregangsfylke i arbeidet med å gi fremmedspråklig ungdom utdanning. Fylket var tidlig ute med å legge en plan for oppfølging og kontakt for å hindre frafall.