SFO i Bergen er dyr og lite fleksibel

Byrådet vil ikke stille krav til kompetansen til de SFO-ansatte i Bergen. SFO-tilbudet i Bergen er dyrere og mindre fleksibelt enn i noen andre store byer i Norge.